Ten behoeve van uw aangifte Inkomstenbelasting dient u onderstaande gegevens,
      die voor u van toepassing zijn, bij ons in te leveren.
 • Aangiftebrief
 • Jaaropgave werkgever
 • Jaaropgave bankrekeningen
 • Jaaropgave hypotheek
 • WOZ-waarde woning (koopwoning)
 • DigiD
 • Opgave effectenportefeuille
 • Pensioenoverzicht
 • Betaalde/gestorte bedragen voor lijfrente
 • Overzicht gemaakte ziektekosten
 • Specificatie giften
 • Voorlopige aanslag van het betreffende kalenderjaar
 • Gegevens ouderschapsverlof